Revize

ČSN 33 1500/Z3 Revize el. zařízení:
Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

Podle druhu prostředíRevizní lhůty
v rocích
Základní, normální5
venkovní, pod přístřeškem4
studené, vlhké, horké, prašné s prachem nehořlavým3
se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým3
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu2
mokré, s extrémní korozní agresivitou1
Podle umístění el. zařízeníRevizní lhůty
v rocích
zděné obytné a kancelářské budovy (mimo byty)5
rekreační střediska, školy, mat. školy, jesle, hotely3
se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým3
prost. určené k shromažďování více než 250 osob (sport. kult. zařízení...)2
v objektech postavených z hořlavých hmot stupně hořlavosti C2 a C32
pojízdné a převozné prostředky1
prozatímní zařízení staveniště0,5

Pro hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích (schodištích a chodbách) a společných prostorech bytových domů se doporučují revizní lhůty 2 roky.

ČSN 33 1610 ed.2 Revize el. spotřebičů:
Maximální lhůty mezi pravidelnými revizemi

tabulka

Rozdělení el. spotřebičů podle užívání:

Skupina

ASpotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli
BSpotřebiče používané ve venkovním prostoru (stavby, zemědělství)
CSpotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti (vnitřní prostory)
DSpotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, hotely, kluby)
ESpotřebiče používané při administrativní činnosti