Revize

ČSN 33 1500/Z3 Revize el. zařízení:
Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

Podle druhu prostředí Revizní lhůty
v rocích
Základní, normální 5
venkovní, pod přístřeškem 4
studené, vlhké, horké, prašné s prachem nehořlavým 3
se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým 3
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu 2
mokré, s extrémní korozní agresivitou 1
Podle umístění el. zařízení Revizní lhůty
v rocích
zděné obytné a kancelářské budovy (mimo byty) 5
rekreační střediska, školy, mat. školy, jesle, hotely 3
se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým 3
prost. určené k shromažďování více než 250 osob (sport. kult. zařízení...) 2
v objektech postavených z hořlavých hmot stupně hořlavosti C2 a C3 2
pojízdné a převozné prostředky 1
prozatímní zařízení staveniště 0,5

Pro hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích (schodištích a chodbách) a společných prostorech bytových domů se doporučují revizní lhůty 2 roky.

ČSN 33 1610 ed.2 Revize el. spotřebičů:
Maximální lhůty mezi pravidelnými revizemi

tabulka

Rozdělení el. spotřebičů podle užívání:

Skupina  
A Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli
B Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (stavby, zemědělství)
C Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti (vnitřní prostory)
D Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, hotely, kluby)
E Spotřebiče používané při administrativní činnosti